Condicions

Capacitat:

No es permet un nombre superior de persones al que consta a la reserva. En cas de ser més persones de forma puntual, cal indicar-ho en el moment de reservar.

Si acabeu sent més persones de les previstes inicialment, es pot actualitzar la reserva, sempre que la capacitat màxima ho permeti i us tornarem a enviar la confirmació de la reserva amb el nombre de persones actualitzades. Es podrà modificar el nombre de persones fins 24hores abans de l'entrada.

El nombre de persones seran exclusivament les indiciades en el contracte, comptant els nens a partir de 2 anys. Es podrà impedir l’entrada si se supera el nombre permès o bé es podrà desallotjar en cas de detectar-ho durant l’estada. La reserva quedarà cancel·lada de forma automàtica.

 

Nombre de persones:

A partir de 2 anys, els comptem per tenir en compte la capacitat màxima. Igualment, cal informar del nombre total de persones en formalitzar la reserva, inclosos els nadons.

 

Registre de viatgers:

Per normativa de la Generalitat de Catalunya, serà necessari efectuar la identificació i registre de totes les persones (DNI o passaport, nom i cognoms, data naixement, nacionalitat)

 

Bressol/Trona:

En cas que necessiteu un bressol, en el moment de fer la reserva cal sol·licitar-ho expressament. El bressol ve equipat amb matalàs i llençols.

Si necessiteu una trona, cal també indicar-ho en el moment de realitzar la reserva. La trona no té cap cost addicional.

 

Fiança:

En totes les estades demanem una fiança que es calcula al moment  de la reserva.  La fiança és un bloqueig amb targeta de crèdit/dèbit.

La fiança queda desbloquejada en un termini de 48 hores des de la finalització de l’estada, per tal de comprovar el correcte estat de l’allotjament. La fiança es retornarà a la mateixa targeta.

 

Anul·lacions:

En cas d’anul·lar la reserva abans que hagin transcorregut 72 hores de la realització de la reserva, es retornarà el 100% de la paga i senyal, excepte si la reserva es realitza amb menys d’1 mes d’antelació a la data d’entrada.

L’anul·lació de la reserva donarà lloc a les següents penalitzacions:

      El 50% de la paga i senyal, quan l’anul·lació es realitzi amb més de 18 mesos d’antelació a la data d’entrada a l’allotjament.

      El 100% de la paga i senyal, quan l’anul·lació es realitzi amb menys de 18 mesos d’antelació.

L’anul·lació de la reserva amb menys de 6 mesos d’antelació implica haver d’abonar el 50% de l’import total de la reserva.

No presentar-se o no anul·lar amb un mínim d’1 mes d’antelació implica haver d’abonar el 100% de l’import total de la reserva.

Per circumstàncies fora de control del client o per causes de força major, s’aplica el mateix criteri d’anul·lació.